• Aktuelt

  -

  les mer
 • Ferie & lukkning

  les mer
 • Vaksinasjoner

  les mer
 • Brukerregistrering

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  les mer
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  les mer

Vaksinasjon

Influensavaksine, koronavaksine og pneumokokkvaksine: 

Vi tilbyr influensavaksine, koronavaksine og vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine) til voksne personer som er i risikogruppe for komplikasjoner ved influensa og koronainfeksjon.
Vaksineringen starter vanligvis i oktober eller november alt etter når vi mottar årets sesonginfluensavaksine fra Folkehelseinstituttet. I år (2023) har vi satt opp timebøker ettermiddag-/kveldstid fra 17. oktober. Du kan da få begge vaksinene satt samtidig. Ring resepsjonen for å avtale tid.

Koronavaksinen som tilbys fremover er Comirnaty Omicron XBB.1.5. Vaksinen er tilpasset virusvarianter som er antatt å dominere fremover.

Risikogrupper (https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/)

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Mer informasjon fra fhi.no:  https://www.fhi.no/nyheter/2023/korona–og-influensavaksiner-sendes-snart-ut-til-landets-kommuner/

Andre vaksiner:

For øvrig gir vi vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrix ). Disse vaksinene har vi på lager. Vi kan også vaksinere mot Hepatitt A og B, men
du må da få resept og kjøpe vaksinen på apoteket.

Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du  på www.fhi.no . Du kan også ta kontakt med Trondheim Kommune, vaksinasjonskontoret, som tilbyr aktuelle reisevaksiner. I tillegg finnes flere private aktører som tilbyr reisevaksine.